Kommunerna kallas att diskutera framtiden 1.3.2019

Tulevaisuuskeskustelu - Millaisen tulavaisuuden sinä haluaisit

Den nationella framtidsdagen den 1 mars 2019 uppmuntrar kommunerna att ordna lokala framtidsdiskussioner. De kan ordnas i skolor och tillsammans med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda.

Det är i skolorna som framtidens aktörer finns. Läroanstalterna är viktiga för främjandet av framtidstänket och förmågan att läsa av framtiden. Framtidsdiskussioner är ett bra sätt att kombinera nya teman och innehåll med inlärning och skolarbete. 

Kommunerna kan också ordna framtidsdiskussioner med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda. Framtidens kommun byggs redan i dag. De beslut som fattas och de handlingar som utförs i dag inverkar på hur kommunen utvecklas i framtiden. 

Framtidsdiskussioner är ett bra sätt att engagera breda grupper och tillsammans diskutera vilka förändringskrafter som påverkar kommunens verksamhet, måla upp framtidsvisioner och ta fram nya djärva lösningar och rutiner. Genom diskussionerna blir prognosticeringen och förmågan att läsa av framtiden rotade i det dagliga tänket och arbetet, vilket främjar en långsiktig verksamhet och ett framtidsinriktat beslutsfattande. 

Inbjud till framtidsdiskussion med färdigt material

Diskussionerna på framtidsdagen kan vara omfattande eller begränsade, officiella eller inofficiella, offentliga eller interna.

Det kan vara fråga om exempelvis ett stort offentligt evenemang för kommuninvånarna och beslutsfattarna. Eller diskussionen kan ske mellan de kommunala beslutsfattarna internt eller som ett samtal mellan de anställda runt kaffebordet. 

Det finns färdigt material som gör det lättare att ordna framtidsdiskussioner, material dels för diskussioner med skolelever, dels för diskussioner med kommuninvånarna, de kommunala beslutsfattarna och kommunens anställda. 

Mera information, anmälning och material för Framtidsdagen finns på adressen www.tulevaisuuspaiva.fi (på finska).

Framtidsdagen arrangeras av Tulevaisuuskoulu, centret för framtidsforskning vid Åbo universitet och Futures Specialists Helsinki i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet, Sitra, Laurea och flera andra samarbetspartner. 

Framtiden kommer inte, den görs – tillsammans. Kom med och diskutera framtidsalternativ på Framtidsdagen! 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information