Kommunerna kan beställa uppgifter om fastighetsbeskattningen 2019 från Skatteförvaltningen fr.o.m. 18.9.2019

Kiinteistöverotus

Kommunerna kan fr.o.m. 18.9.2019 beställa fastighetsskatteuppgifter för 2019 från Skatteförvaltningen i elektronisk form för kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt. Uppgifterna motsvarar situationen 31.12.2018 och innehåller också kundernas eventuella korrigeringar.

Skatteförvaltningen levererar fastighetsskatteuppgifter till de enskilda kommunerna endast en gång per skatteår. Kommunen kan endast beställa uppgifter som gäller det egna området.

Kommunen har rätt att ge uppgifterna vidare till kommunala myndigheter för uppdatering av kommunens egna register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakning av skattetagarnas rätt.

Uppgifternas informationsinnehåll och villkoren för överlåtelse av uppgifterna beskrivs närmare i Skatteförvaltningens meddelande på sidan Tjänster för skattetagare. Skatteförvaltningens beställningsanvisningar och blanketten för beställning av uppgifterna finns här.

De kommunvisa uppgifterna över den debiterade fastighetsskatten 2019 har publicerats på Skatteförvaltningens statistikdatabas finns här.

Etiketter