Kommunernas synpunkter inför revideringen av markanvändnings- och bygglagen

Kommunförbundet sonderade under 2018 kommunernas synpunkter inför totalrevideringen av markanvändnings- och bygglagen. Utredningen gjordes i form av gruppintervjuer och diskussionsmöten, s.k. MBL-kommunkliniker. Deltagarna var främst direktörer och sakkunniga inom tekniska sektorn: planläggare, sakkunniga i markpolitik och kommunalteknik samt byggnadsinspektörer. I en del möten deltog också kommundirektörer och förtroendevalda. I hela utredningen deltog sammanlagt cirka 270 personer från 135 kommuner.

Temat för gruppintervjuerna och diskussionerna var dels det positiva i den nuvarande lagstiftningen, dels det som kräver utveckling i den. Deltagarna fördjupade sig särskilt i de olika aktörernas, statens, landskapens och kommunernas, roll och uppgifter inom planeringen av områdesanvändningen och styrningen av byggandet. Utöver planläggning diskuterade man markpolitik, fastighetsuppgifter och planering av kommunaltekniken samt byggnadstillsyn och tillståndssystem.

Resultaten från gruppintervjuerna och diskussionerna är sammanställda på finska på adressen: MRL-kuntaklinikat  

Anne Jarva

Förnamn
Anne
Efternamn
Jarva
utvecklingschef, markanvändning och planläggning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2034
Mobiltelefon
+358 50 573 6810
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
tags