Uleåborg gjorde den skickligaste offentliga upphandlingen 2018

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling premierade onsdagen den 27 mars de skickligaste offentliga upphandlingarna år 2018. Vinnare i tävlingen blev Uleåborgs stads upphandling av öppenvårdstjänster och vård utom hemmet inom barnskyddet. Dessutom fick två aktörer ett hedersomnämnande: Helsingfors stad för upphandlingen av bänkar till Olympiastadion och Lappträsks kommun för upphandlingen av transporttjänster.

Genom tävlingen vill rådgivningsenheten lyfta fram god praxis och sprida information om lyckade upphandlingar. I bedömningskriterierna betonades bl.a. nya sätt att upphandla, fungerande växelverkan under processen, resultainriktning, effekter och innovationsförmåga.

Tävlingsjuryn bestod av representanter för Arbets- och näringsministeriet, Kommunförbundet och Tammerfors stad i egenskap av upphandlande enhet.

Uleåborg skapade en helt ny modell för upphandling av barnskyddstjänster

Kriterierna uppfylldes särskilt väl i Uleåborgs upphandling av öppenvårdstjänster och vård utom hemmet inom barnskyddet. Det var fråga om en gemensam upphandling för Uleåborg och de övriga kommunerna och samkommunerna i Norra Österbotten. I upphandlingen skapades ett eget flexibelt förfarande som inte stänger marknaden och i kvaliteten betonades bland annat låg personalomsättning.

Olympiastadions bänkar upphandlades med respekt för det ursprungliga

Upphandlingen av bänkar till Olympiastadion var en utmaning bland annat för att det var fråga om ett historiskt värdefullt objekt som är skyddat enligt lagen om skyddande av byggnadsarv och för att bänkarna hade fästtappar från 1950-talet. Vid upphandlingen söktes innovationspartnerskap och man valde ut tre utvecklingspartner.

Lappträsk utförde en smidig upphandling som förenar alla transporter i kommunen

Lappträsk kommun sökte en aktör som kunde sköta alla transporter i kommunen, alltifrån skolskjutsar och mattransporter till transporter inom äldreomsorgen och för personer som behöver sköta ärenden. Delanbud godkändes inte. Till sist kom det in ett anbud av en sammanslutning som omfattade fyra transportföretag.

Tags