Vad är viktigt i jämförelsen av finansieringsalternativ för social- och hälsovården?

Mikä on tärkeää sote-rahoitusmallivaihtoehtoja vertailtaessa?

Social- och hälsovårdsreformen fortsätter under den nya regeringsperioden. De senaste veckorna har diskussionen fokuserat på den framtida förvaltningsmodellen för social- och hälsovården, men för att reformen ska lyckas, sparmålen förverkligas och den kommunala ekonomins framtid tryggas är finansieringsmodellerna minst lika viktiga. Hurdana alternativa modeller finns det för finansiering av social- och hälsovården? Vilka är modellernas likheter och olikheter?

Den 10 maj 2019 organiserade Kommunförbundet en Framtidsdag med temat social- och hälsovård. Under dagen berättade Sanna Lehtonen om de olika finansieringsalternativen för social- och hälsovården och lyfte också fram de mest centrala frågorna ur ekonomisynvinkel, frågor som fortfarande väntar på svar. Material från presentationen och en inspelning av den finns på Framtidsdagens webbplats.

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

Etiketter