Kraven i e-fakturadirektivet och e-fakturalagen kan inte uppfyllas ännu 1.4.2020

Lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) godkändes för ett år sedan. Genom lagen infördes direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling på det nationella planet.

Enligt lagen är upphandlande enheter i den offentliga sektorn skyldiga att ta emot och behandla elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden. Dessutom har upphandlande enheter och näringsidkare rätt att på begäran få elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden av andra upphandlande enheter och näringsidkare. De övergångstider som anges i lagen löper ut och tillämpningen börjar den 1 april 2020.

Förmedlingen av elektroniska fakturor mellan de aktörer som avses i lagen förutsätter att aktörerna har tillgång till ett program för att sända och ta emot fakturor. Systemleverantörerna har uppdaterat programvarornas beredskap att behandla elektroniska fakturor i enlighet med den europeiska standarden. Utöver uppdateringen av programvaran förutsätter ibruktagandet ofta också att organisationens e-fakturaförmedlare gör ändringar i behandlingen av det fakturamaterial som programvaran upprättar eller tar emot.

Mycket arbete har redan satts ned på det här, men fortfarande återstår mycket arbete. E-fakturaförmedlarna och systemleverantörerna fortsätter samarbetet för att målen ska kunna nås.

Coronaviruset torde dock fördröja uppdateringen av programvaran och ibruktagandet av den.

Avsändarna och mottagarna av elektroniska fakturor ombeds dock fortsätta att uppdatera den programvara som de använder så snabbt som möjligt samt komma överens om tidtabellen för ibruktagandet med den egna e-fakturaförmedlaren. Samarbetsorganet Verkkolaskufoorumi strävar efter att hjälpa alla parter genom att ge råd och vägledning.

Statskontoret har meddelat att det efter 1.4.2020 godkänner också andra elektroniska fakturor än sådana som överensstämmer med den europeiska standarden. Statsrådets meddelande kan läsas här.

Verkkolaskufoorumi rekommenderar att också andra upphandlande enheter och näringsidkare följer Statskontorets exempel och ger sina motparter mer tid att genomföra ändringar och ta i bruk programvara.

Verkkolaskufoorumis mål är att så snart som möjligt ordna ett eller flera webbinarier för en mer detaljerad behandling av de krav och rättigheter som lagen medför. Aktuella frågor kan riktas till Kommunförbundet, Jari Vaine, jari.vaine@kommunforbundet.fi, som förmedlar dem till Verkkolaskufoorumi för behandling.

Verkkolaskufoorumi är en sammanslutning av aktörer som bedriver e-faktureringsverksamhet. I sammanslutningen ingår banker, e-fakturaoperatörer, systemleverantörer och organisationer som använder e-fakturor. Kommunförbundet är medlem i Verkkolaskufoorumi.

Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut
Läs mer om dessa teman