Nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner höjer Kommunförbundets tvåspråkiga profil

Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo, är ny ordförande för nätverket.

För att stärka intressebevakningen och verksamheten för sina svensk- och tvåspråkiga medlemmar startar Kommunförbundet ett nytt nätverk. Till medlemmar i nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner kallas alla kommun- och stadsdirektörer i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna, inklusive Åland. Nätverket kompletterar de redan existerande kommuntypsnätverken för stora städer, små kommuner, kranskommuner och regionstäder vid Finlands Kommunförbund.

- Nätverket har redan samlats inofficiellt tidigare, men nu höjer vi statusen så det är jämbördigt med de övriga nätverken. Det här är viktigt dels med tanke på att vi har stora frågor som beredningen av social- och hälsovårdsreformen för dörren, men också för att vi vill göra Kommunförbundets verksamhet genuint mer tvåspråkig, säger Ida Sulin, direktör för Svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.

Under sitt konstituerande möte 23.6 valde nätverket Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo, till ordförande samt Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax och Christian Dreyer, kommundirektör i Jomala, till vice ordföranden för perioden 2020-2021. Posterna som ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och roterar mellan de olika regionerna i Svenskfinland (Nyland, Österbotten, Egentliga Finland och Åland).

Kommunförbundets kommuntypsnätverk samlas bl.a. för att ge vägledning och få stöd i beredningen av olika reformer, utveckla Kommunförbundets service till sina medlemmar och stärka intressebevakningen.

Utöver det nybildade nätverket bevakas den svenska verksamheten vid Kommunförbundet också av Svenska delegationen, där förtroendevalda från i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna sitter som medlemmar.

Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
direktör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 357 8527
Ansvarsområden
  • Direktör, svenska och internationella ärenden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • språklagen
  • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister