Svensk- och tvåspråkiga nätverk

Nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

I nätverket strävar vi efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med våra medlemmar. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.

Erika Strandberg ordförande

Erika Strandberg, kommundirektör i Kimtoöns kommun är ordförande i nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Vice ordförande är stadsdirektör Anne Ekstrand (Jakobstad), biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz (Borgå) och kommundirektör Christian Dreyer (Jomala), 

Nätverket koordineras av Emilia Mattsson, utvecklingschef vid Kommunförbundets svenska enhet. 

Läs mera:

Nya ordföranden ser språket som en resurs

tags