Nya anvisningar från Kommunförbundet om förvaringstider i miljöskyddet

Kommunförbundet har i samarbete med sakkunniga utarbetat nya anvisningar om förvaringstider i miljöskyddet. Anvisningarna innehåller Riksarkivets föreskrifter om handlingar eller uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt och Kommunförbundets rekommendationer för minimiförvaringstider för uppgifter som ska förvaras en begränsad tid. Förvaringstiderna tillämpas retroaktivt på uppgifter i handlingar som insamlats från 1.3.2000.

Anvisningarna om förvaringstider kommer att införas i Kommunförbundets databas Kommunala handlingars förvaringstider under våren 2020.

Anvisningarna baserar sig på Riksarkivets beslut från 3.2.2020 om varaktig förvaring av uppgifter i kommunala handlingar inom miljöskyddet. Beslutet kompletterar Riksarkivets tidigare beslut från år 2002. Riksarkivet tar inte ställning till i vilken form handlingarna förvaras, eftersom det fortfarande uppkommer såväl analogt som elektroniskt material inom miljöskyddet.

Enligt Riksarkivets beslut kan kommunerna förvara handlingar och uppgifter som skapats elektroniskt och som ska förvaras varaktigt antingen digitalt eller analogt beroende på den enskilda kommunens beredskap. Ett krav för att material som skapats elektroniskt kan förvaras enbart digitalt är att uppgifterna är i ett format som lämpar sig för långvarig förvaring, metadata medräknat, eller att de kan omvandlas till ett sådant format i enlighet med de anvisningar som Riksarkivet meddelar.  Om en kommun inte har beredskap att med beviskraft förvara uppgifterna i ett format som lämpar sig för långvarig förvaring, ska handlingarna förvaras varaktigt också analogt.

På Kommunförbundets webbplats finns Riksarkivets beslut om handlingar som ska förvaras varaktigt och Kommunförbundets tabell över förvaringstider. Närmare upplysningar: sakkunnig Tuula Seppo och miljöchef Miira Riipinen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.