Kuntamatch, lösningen som vann i kommuninnovationstävlingen Klash, ska testas i Joensuu under våren

Kommunförbundet och Desperado Designs, finalist i kommuninnovationstävlingen Klash, inleder pilotprojekt med lösningen Kuntamatch som möjliggör kommuninvånarnas delaktighet och egna initiativ.  

Kuntamatch är en digital plattform som sammanför initiativtagare med aktiva invånare. Där kan kommuninvånare presentera sina idéer och samtidigt anmäla sig som frivilliga till att delta i arrangemangen av evenemang och aktiviteter som andra föreslagit.  

Målet är att öka kommuninvånarnas egna initiativ och aktiviteter i kommunen och att förbättra kommunorganisationens färdigheter för deltagande. Lösningen genomförs och testas under våren och sommaren 2021 tillsammans med Joensuu stad.  

Kommunförbundet ordnade med sina samarbetspartner kommuninnovationstävlingen Klash för att hitta nya lösningar på problem som kommunerna tagit upp. Alla kommuner har tillgång till erfarenheterna och lösningarna i Klash-tävlingen.  

Läs mera om hur Klash-lösningarna genomförs på adressen www.klash.fi  

Närmare upplysningar: 
Finlands Kommunförbund rf. 
Laura Lyly, projektchef för Klash, sakkunnig  
förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn +358 50 439 5068 
Aino Lappalainen, projekt- och kommunikationssakkunnig  
förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn +358 9 771 2157 

Desperado Designs-teamet 
Riku Sirén, tfn +358 40 1331590 
Erno Launo, tfn +358 40 0551502 

 

 

Etiketter
Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Strategienheten, Kommunernas digitaliseringsteam
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
  • innovationstävlingen Klash
  • kartläggning av digitaliseringssituationen
  • beredning av digitaliseringsprojekt
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekt- och kommunikationssakkunnig
Strategienheten, Kommunernas digitaliseringsteam
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Ansvarsområden
  • nätverket för gemensamma digitala lösningar
  • kommunikation kring kommunernas digitala utveckling
  • projektet om digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet