Joensuu

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rantakatu 20

Postadress

PL 59 80101 JOENSUU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@joensuu.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
167
Språkförhållande
Finskspråkig