Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rantakatu 20

Postadress

PL 59
80101
JOENSUU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@joensuu.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
167
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Linköping
Sverige 1940
Isafjordur
Island 1948
Tönsberg
Norge 1948
Hof
Tyskland 1970
Vilna
Litauen 1970
Petroskoi
Ryssland 1994
Sortavala
Ryssland
Suojärven kaupunki
Ryssland