Digitaliseringen för förvaltningen framåt

Många större myndigheter skulle tjäna mycket i både tid och pengar om deras beslutsprocess kunde automatiseras. Detta gäller exempelvis Skatteverket, FPA och Lantmäteriverket, men varför inte också kommuner och städer där resurser läggs på tjänstemannabeslut i relativt okomplicerade ärenden. Exempelvis beslut om avgifter eller tilldelande av platser inom service kunde göras behändigt automatiskt.

Automatiskt beslutsfattande frigör resurser i kommunen

Justitieministeriet och Finansministeriet har under år 2021 berett ändringar till förvaltningslagen för att möjliggöra automatiskt beslutsfattande i myndighetsverksamhet. Detta innebär att det i framtiden blir möjligt för myndigheter att använda sig av helt digitala beslutsprocesser i vissa typer av ärenden.

Kraven på rättssäkerhet är stränga och enbart enkla ärenden utan möjligheter till individuell prövning lämpar sig för denna typ av beslutsfattande.

Lagförslaget skall lämnas till riksdagen senare i vår, men ministerierna har redan nu sänt ut en förfrågan till de städer och samkommuner som i framtiden kan tänkas använda sig av förfarandet.

Läs mer

Mer information om lagberedningen

På kommunförbundet.fi

Läs mer om dessa teman