Kommuner har nu möjlighet att söka till projektet kring nätverksbaserade grundskolor 

Ansökningstiden för Kommunförbundets projekt för att utveckla grundläggande utbildning med sk nätverksbaserad grundskola pågår. Projektet som fokuserar på utvecklandet av den grundläggande utbildningen genomförs under åren 2022-2024. Målet med projektet är att utveckla kommuners och utbildningsanordnares samarbetsformer och -sätt för att säkerställa tillgänglig och tillgången till grundläggande utbildning. Mål för samarbete kan också vara att utöka och diversifiera sätten att arrangera undervisningen. Piloternas utvecklingsmål kan fokuseras på många olika sätt, utgående från de lokala och regionala behoven.  

Under de följande åren kommer befolkningsutvecklingen och förändringarna i regionstrukturen att medföra omställningar i vårt skolnät. Antalet barn som börjar skolan kommer under de närmaste åren att minska med en fjärdedel jämfört med nuläget. Det är alla kommuners uppgift att se till att det finns tillgång till grundläggande utbildning och att den är tillgänglig. Kommunerna förenas dessutom av en vilja att erbjuda undervisning av hög kvalitet så att barnens och de ungas utbildningsbehov kan tillgodoses med bästa möjliga lösningar.  

Projektets ansökningstid går ut 13.5.2022. Beslut om piloter fattas i juni. Sökande till pilotprojektet ska lämna in en fritt formulerad ansökan, där man meddelar de kommuner och utbildningsanordnare som deltar i projektet samt ansvarig kommun och kontaktperson. Dessutom ska man i ansökan beskriva kortfattat om de lokala utvecklingsbehoven för ordnandet av den grundläggande utbildningen, pilotförsökets preliminära plan för genomförande och dess mål. 

Kommunförbundet erbjuder en unik möjlighet för piloter att delta i projektet utan egen finansieringsandel. Eventuella rese-, mat- och logikostnader ansvarar dock kommuner och utbildningsanordnare för själv.  

Läs mer om dessa teman