Kommunförbundets förändringsstöd

Kommunförbundets anvisningar om direktörsavtal för välfärdsområden

Kommunförbundet har sammanställt anvisningar som stöd för utarbetande av direktörsavtal för välfärdsområdena.

Ett direktörsavtal ska ingås mellan välfärdsområdet och välfärdsområdesdirektören. I avtalet kommer man överens om förutsättningarna för ledningen av välfärdsområdet. 

– I direktörsavtalet kan det tas in bestämmelser om arbetsfördelningen mellan direktören för välfärdsområdet och välfärdsområdesstyrelsens ordförande i fråga om ledningen av välfärdsområdet. När bestämmelser om arbetsfördelning tas in i avtalet ska man beakta vad som föreskrivs i välfärdsområdets förvaltningsstadga, säger Kommunförbundets ledande jurist Johanna Sorvettula.

Direktörsavtalet godkänns av välfärdsområdesstyrelsen.

Direktörsavtal ger ramar och spelregler för ledningsarbetet

Direktörsavtalet

  • innehåller befogenheterna, ansvarsfördelningen och rollerna för ledningsarbetet
  • är ett stöd för strategisk ledning
  • är en del av ledningens verksamhetskultur
  • förbättrar målsättningen för ledningsarbetet och utvärderingen av målen
  • klargör arbetsfördelningen mellan den politiska och den professionella ledningen
  • främjar samarbetet och förebygger konfliktsituationer.
  • främjar tillgången till kvalificerade ledare och varaktigheten

Med tanke på den övergripande ledningen av välfärdsområdet är det viktigt med ett fungerande samarbete och förtroende mellan ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen och direktören för välfärdsområdet.

Mål och utvärderingskriterier i separat avtalsbilaga

Kommunförbundets rekommendation är att direktörsavtalet ska innehålla en bilaga där man avtalat om de årliga målen för välfärdsområdesdirektören och kriterierna för bedömning av arbetet för att stödja den strategibaserade ledningen av välfärdsområdena.

Läs mer

Tags