Merparten av kommunerna och samkommunerna stöder innovationsverksamhet

Nio av tio kommuner och samkommuner, det vill säga 90 procent stöder innovationsverksamhet. Det framgår av kommunsektorns innovationsbarometer, vars preliminära resultat publicerades i dag på Kommunmarknaden.

Med innovationsverksamhet avses nya idéer som implementerats och som producerar mervärde. Innovationer kan klassificeras till exempel som produkt-, service- eller processinnovationer eller systeminnovationer som omfattar hela servicesystemet.

Innovationsverksamheten stöds ofta av idéer och initiativ som samlats in från användare och intressentgrupper, genom försök och framtagning av information om behov och möjligheter.

Samarbetspartner i innovationsutvecklingen är oftast andra kommuner eller regionala aktörer (79 %). Två av tre kommunala organisationer samarbetar med företag (64 %), eller universitet, högskolor och forskningsinstitut (58 %).

Innovationsverksamheten främjas mest av ny teknologi (78 %), personalens kompetens (75 %) samt samarbete mellan individer (70 %).

Nästan tre av fyra (72 %) som svarat på enkäten räknar med att de med hjälp av innovationen uppnått eller kommer att uppnå mer fungerande processer. Mer än hälften uppgav också att kundnöjdheten ökat samt att produktiviteten och effektiviteten förbättrats.

Enkäten resulterade i sammanlagt 195 svar, varav 121 kom från kommuner och 40 från samkommuner.

Resultaten av innovationsbarometern för den offentliga sektorn år 2022 publiceras i två delar. Kommunsektorns innovationsbarometer som genomförts av Kommunförbundet publiceras i sin helhet i oktober 2022. Resultaten från barometern som genomförts av staten publiceras 23.9.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman