Mikko Ollikainen fortsätter leda Svenska delegationen

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) fortsätter som ordförande i Kommunförbundets Svenska delegation. Peter Sjökvist (SDP) fortsätter som delegationens vice ordförande. Ollikainens hemort är Malax, Sjökvists Närpes. Mandatperioden för delegationen är 2022-25.

– Vi kommer att fortsätta lyfta de svenska frågorna inom Kommunförbundet. Delegationen jobbar inåt i organisationen – främst mot Kommunförbundets styrelse – men också utåt mot det svensk- och tvåspråkiga kommunfältet. Man kan se oss som ett slags bollplank eller språkrör för den svenska verksamheten i förbundet, säger Ollikainen.

Under den förra mandatperioden uppvaktade Svenska delegationen Kommunförbundets styrelse med ett antal skrivelser, en verksamhet som Ollikainen gärna ser att fortsätter under den nya mandatperioden. 

– Delegationen samarbetar aktivt med Kommunförbundets nätverk för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna, ett samarbete som är viktigt nu när de stora reformerna – vårdreformen och överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna – träder i kraft. Reformerna kan vara utmananande för svenskan, därför är det viktigt att delegationen aktivt följer med reformerna.

Mikko Ollikainen, porträtt
Mikko Ollikainen (SFP) forsätter som ordförande i Svenska delegationen.

Som delegationsordförande ser sig Ollikainen som en brobyggare mellan intressentgrupperna på den kommunala och nationella nivån, och mellan Åland och Kommunförbundet.

– Kommunerna på Åland är enspråkigt svenska, en sak som det är jätteviktigt att komma ihåg. Åland ska vara en naturlig del av Kommunförbundets verksamhet, säger han.

Medlemmarna  i Svenska delegationen 2022-25:

Mikko Ollikainen, Malax, ordförande (ersättare Sirén-Aura Monica, Vasa) SFP 
Björn Månsson, Helsingfors (Karin Palmén, Helsingfors) SFP 
Christoffer Ingo, Korsholm (Anne-Mie Ranta, Kronoby) SFP 
Terhi Vörlund-Wallenius, Åbo (Tomas Björkroth, Pargas) SFP
Anders Sandlin, Jakobstad (Eva Lillmangs, Kristinestad) SFP
Runa Ismark, Helsingfors (Joakim Horsma, Helsingfors) SFP
Frida Sigfrids, Borgå (Tom Liljestrand, Lovisa) SFP
Nina af Hällström, Esbo (Rasmus Lundén, Esbo) SFP
Isabella Alén, Raseborg (Laila Andersson, Sjundeå) SFP 
Johan Bardy, Kotka (Rikard Bjurström, Tammerfors) SFP 
Mona Boström, Kimitoön (Stefan Törnqvist, Kyrkslätt) Saml 
Camilla Grundström, Raseborg (Kai Alajoki, Åbo) SDP 
Peter Sjöqvist, Närpes (Anette Karlsson, Borgå) SDP 
Lisen Sundqvist, Jakobstad (Tomy Wass, Kimitoön) VF 
Nina Fellman, Mariehamn (Elias Lindström, Mariehamn) Åland

Svenska delegationens uppgift är att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service av Kommunförbundet på svenska. Delegationen följer med Kommunförbundets  svenska verksamhet och ger på begäran utlåtanden i frågor som gäller de svenska- och tvåspråkiga kommunerna.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.