Mikko Ollikainen fortsätter leda Svenska delegationen

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) fortsätter som ordförande i Kommunförbundets Svenska delegation. Peter Sjökvist (SDP) fortsätter som delegationens vice ordförande. Ollikainens hemort är Malax, Sjökvists Närpes. Mandatperioden för delegationen är 2022-25.

– Vi kommer att fortsätta lyfta de svenska frågorna inom Kommunförbundet. Delegationen jobbar inåt i organisationen – främst mot Kommunförbundets styrelse – men också utåt mot det svensk- och tvåspråkiga kommunfältet. Man kan se oss som ett slags bollplank eller språkrör för den svenska verksamheten i förbundet, säger Ollikainen.

Under den förra mandatperioden uppvaktade Svenska delegationen Kommunförbundets styrelse med ett antal skrivelser, en verksamhet som Ollikainen gärna ser att fortsätter under den nya mandatperioden. 

– Delegationen samarbetar aktivt med Kommunförbundets nätverk för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna, ett samarbete som är viktigt nu när de stora reformerna – vårdreformen och överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna – träder i kraft. Reformerna kan vara utmananande för svenskan, därför är det viktigt att delegationen aktivt följer med reformerna.

Mikko Ollikainen, porträtt
Mikko Ollikainen (SFP) forsätter som ordförande i Svenska delegationen.

Som delegationsordförande ser sig Ollikainen som en brobyggare mellan intressentgrupperna på den kommunala och nationella nivån, och mellan Åland och Kommunförbundet.

– Kommunerna på Åland är enspråkigt svenska, en sak som det är jätteviktigt att komma ihåg. Åland ska vara en naturlig del av Kommunförbundets verksamhet, säger han.

Medlemmarna  i Svenska delegationen 2022-25:

Mikko Ollikainen, Malax, ordförande (ersättare Sirén-Aura Monica, Vasa) SFP Björn Månsson, Helsingfors (Karin Palmén, Helsingfors) SFP Christoffer Ingo, Korsholm (Anne-Mie Ranta, Kronoby) SFP Terhi Vörlund-Wallenius, Åbo (Tomas Björkroth, Pargas) SFPAnders Sandlin, Jakobstad (Eva Lillmangs, Kristinestad) SFPRuna Ismark, Helsingfors (Joakim Horsma, Helsingfors) SFPFrida Sigfrids, Borgå (Tom Liljestrand, Lovisa) SFPNina af Hällström, Esbo (Rasmus Lundén, Esbo) SFPIsabella Alén, Raseborg (Laila Andersson, Sjundeå) SFP Johan Bardy, Kotka (Rikard Bjurström, Tammerfors) SFP Mona Boström, Kimitoön (Stefan Törnqvist, Kyrkslätt) Saml Camilla Grundström, Raseborg (Kai Alajoki, Åbo) SDP Peter Sjöqvist, Närpes (Anette Karlsson, Borgå) SDP Lisen Sundqvist, Jakobstad (Tomy Wass, Kimitoön) VF Nina Fellman, Mariehamn (Elias Lindström, Mariehamn) Åland

Svenska delegationens uppgift är att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service av Kommunförbundet på svenska. Delegationen följer med Kommunförbundets  svenska verksamhet och ger på begäran utlåtanden i frågor som gäller de svenska- och tvåspråkiga kommunerna.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman