Svenska delegationen

En hand håller upp ett dokument

Svenska delegationen är ett politiskt tillsatt organ som leds av riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP). Delegationen tillsattes av Kommunförbundets fullmäktige i februari 2022 och har en mandatperiod på fyra år. 

Svenska delegationens särskilda uppgifter är:

 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska
 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver
 • att på begäran ge utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna
 • att följa med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Medlemmar i Svenska delegationen 2022-2025

Ordinarie medlem (personlig ersättare)

 • Mikko Ollikainen, Malax, ordförande (Monica Sirén-Aura, Vasa) SFP
 • Peter Sjöqvist, Närpes, vice ordförande (Anette Karlsson, Borgå) SDP 
 • Isabella Alén, Raseborg (Laila Andersson, Sjundeå) SFP
 • Johan Bardy, Kotka (Rikard Bjurström, Tammerfors) SFP  
 • Mona Boström, Kimitoön (Stefan Törnqvist, Kyrkslätt) Saml 
 • Nina Fellman, Mariehamn (Elias Lindström, Mariehamn) Åland
 • Camilla Grundström, Raseborg (Kai Alajoki, Åbo) SDP
 • Nina af Hällström, Esbo (Rasmus Lundén, Esbo) SFP
 • Christoffer Ingo, Korsholm (Anne-Mie Ranta, Kronoby) SFP
 • Runa Ismark, Helsingfors (Joakim Horsma, Helsingfors) SFP
 • Björn Månsson, Helsingfors (Karin Palmén, Helsingfors) SFP 
 • Anders Sandlin, Jakobstad (Eva Lillmangs, Kristinestad) SFP
 • Frida Sigfrids, Borgå (Tom Liljestrand, Lovisa) SFP
 • Lisen Sundqvist, Jakobstad (Tomy Wass, Kimitoön) VF 
 • Terhi Vörlund-Wallenius, Åbo (Tomas Björkroth, Pargas) SFP

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.