Svenska delegationen

En hand håller upp ett dokument

Svenska delegationen är ett politiskt tillsatt organ som leds av riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP). Delegationen tillsattes av Kommunförbundets fullmäktige i februari 2018 och har en mandatperiod på fyra år.

Svenska delegationens särskilda uppgifter är:

 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska
 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommer har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver
 • att på begäran ge utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna
 • att följa med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Medlemmar i Svenska delegationen 2018–21

 • Mikko Ollikainen, ordförande (Kaj Lindqvist) SFP
 • Peter Sjökvist, vice ordförande (personlig ersättare: Rebecca Åkers) SDP
 • Nina af Hällström (Catharina von Schoultz) SFP
 • Christoffer Ingo (Martin Norrgård) SFP
 • Camilla Wikman (Brita Brännbacka-Brunell) SFP
 • Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad (Carl-Gustav Mangs) SFP
 • Terhi Vörlund-Wallenius (Sebastian Ducander) SFP
 • Björn Månsson (Runa Ismark) SFP
 • Erica Helin (Hildur Boldt) SDP
 • Ulf Heimberg (Veronica Kalhori) SDP
 • Lisen Sundqvist (Jarmo Ittonen) VF
 • Henrik Nyholm (Birgitta Gran) VF 
 • Mona Lehtonen (Rolf Oinonen) Gröna
 • Ted Apter (Camilla Långsjö) Saml
 • Jonny Andersen (Sara Kemetter) Åland
tags