Ny handbok ger tips om hur beslutsklimatet i kommunerna kan bli bättre

Etiska spelregler stärker den lokala demokratin

Våra lokala och nationella beslutsfattare blir ofta måltavla för osakligt beteende, trakasserier och hatretorik. Fenomenet är välkänt såväl i Finland som i våra nordiska grannländer. Trakasserierna bidrar till att minska intresset för politik, valdeltagande och förtroendeuppdrag och i värsta fall undergrävs vårt demokratiska system.

Genom att komma överens om gemensamma arbetssätt och etiska spelregler kan kommunerna bidra till att stärka demokratin på lokala nivå. Den nya svenskspråkiga handboken Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut ger exempel på hur gemensamma arbetssätt och etiska spelregler säkerställer en livskraftig representativ demokrati och motverkar ett osakligt diskussionsklimat. 

– ­Kommunförbundets egna undersökningar visar att så många som var fjärde kommunal beslutsfattare – förtroendevald eller tjänsteperson – har upplevt hot och trakasserier, berättar Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Undersökningarna visar också att synlighet ökar utsattheten för hot, hat och trakasserier.

– Ju synligare position en kommunal beslutsfattare har, desto fler hot och trakasserier har hen upplevt, säger Pekola-Sjöblom.

Resultatet i de finländska undersökningarna motsvarar resultaten från undersökningar gjorda i de övriga nordiska länderna.

Kommunförbundet kartlade förekomsten av trakasserier bland de förtroendevalda i kommunerna senast år 2022. I fjol gjordes en liknande kartläggning bland kommun- och stadsdirektörerna. Nästa undersökning görs år 2024.

Guider, strategier och regelverk

Handboken innehåller också exempel på etiska spelregler från kommuner i Svenskfinland.

– Det är många svensk- och tvåspråkiga kommuner som har tagit i bruk någon form av etiska spelregler. Hur reglerna är formulerade varierar. Ibland finns de inskrivna i fullmäktigeinstruktionen, ibland i kommunens kommunikationsstrategi eller i regelverket för sociala medier. Några kommuner, bland annat Esbo och Vanda, har gjort egna guider med etiska spelregler, nämner Margareta Björklund, svensk kommunikatör vid Kommunförbundet.

Publikationen Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut är en delvis omarbetad version av den finskspråkiga handboken Yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa som utkom 2022 inom Kommunförbundets och FCG:s nätverksprojekt USO.

 

Båda publikationerna kan laddas ner gratis på Kommunförbundets webb.

På Kommunmarknaden i september presenteras handboken inom ramen för det svenskspråkiga programmet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.