Kommunförbundets publikationer

Uppdaterade anvisningar om bindningar i kommunerna

Vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och samkommuner ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande samt att bekämpa korruption.

Praxis enligt kommunallagen kan till relevanta delar anses vara tillämplig även i välfärdsområdena.

Ladda ned den uppdaterade publikationen

Vi har uppdaterat våra anvisningar om redogörelse för bindningar. Vår jurist Alexander Eriksson, den ena av dem som står bakom uppdateringen av publikationen, uppmanar alla som inte känner till lagstiftningen att sätta sig in i den.

Utgångspunkten är att de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna självmant redogör för sina bindningar. De ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna. Du har väl kommit ihåg att redogöra för dina bindningar till revisionsnämnden?

Ta hjälp av de uppdaterade anvisningarna och ladda ner handboken.
 

Läs mer

Redogörelse för bindningar i kommunen 
Kommunförbundets publikation (2023)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.