Slutseminarium den 1 juni

Uppdrag språköar fortsätter på Hanaholmen

Kommunförbundets språköprojekt flyttar till Hanaholmen och Svenska nu i sommar.

Det tvååriga projektet Uppdrag Språköar avslutas på Kommunförbundet den 31.7.2023. Projektet får dock en fortsättning på Hanaholmen, där det kommer att ingå i Svenska nu:s verksamhet fram till utgången av 2025. Projektledaren Karin Ihalainen fortsätter leda projektet från Hanaholmen.

– Under de två år som jag har jobbat med projektet har jag insett hur viktigt det faktiskt är att någon har språköarna på sitt bord. Många saker har gått framåt men det finns en hel del kvar att göra ännu.

Språköprojektets främsta mål är att utveckla fungerande strukturer för svenskspråkig utbildning i enspråkigt finska kommuner.

I det tvååriga pilotprojekt Nätverksbaserad grundskola (2022–2024) fortsätter Kommunförbundets satsning på språköarna. Språkökommunerna Vichtis, Nurmijärvi, Tavastehus, Kervo, Hyvinge och Tusby är ett av tio regionala pilotprojekt som via utökat kommunsamarbete ska utveckla verksamhetsformer som garanterar en kvalitativ grundläggande utbildning trots att elevantalet är litet.

Slutseminarium öppet för alla intresserade

Uppdrag Språköars avslutar sina två år på Kommunförbundet med ett slutseminarium den 1.6.2023 kl. 13.30 -16.30 i Kommunernas hus. Alla som är intresserade är välkomna att delta i det avgiftsfria seminariet. På seminariet talar representanter för språköarna, finansiärerna och språköforskningen.

Anmälan till seminariet görs senast den 26.5.2023 via länk på Kommunförbundets evenemangssida. På sidan finns också mera information om programmet.

I samband med slutseminariet utkommer den tvåspråkiga Språköguiden, en handbok om hur det går till att starta en språkö.

– Publikationen vänder sig till dem som är aktiva på en språkö och till dem som vill ha information om hur det går till att starta en språkö. Guiden beskriver också kortfattat Finlands nuvarande språköar och deras tillkomst och histora, berättar Karin Ihalainen som skrivit guiden. Att den är tvåspråkig känns viktigt eftersom det finns väldigt lite skrivet om språköarna på finska, påpekar hon.

Det finns 15 språköar i Finland. Läs mera om dem här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.