Initiativ från Kommunförbundet och nätverket Arenan för yrkesutbildning till undervisningsminister Anna-Maja Henriksson:

En ny modell för rehabiliterande undervisning krävs för att möta studerandenas behov av stöd

Nätverket Arenan för yrkesutbildning och Kommunförbundet föreslår att Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet inleder beredningen av en modell för hur studerande som tillfälligt saknar studieförmåga kan stödjas genom att kombinera utbildning och social- och hälsovårdstjänster på ett nytt sätt. 

I och med utvidgningen av läroplikten måste alla ungdomar fortsätta sina studier efter den grundläggande utbildningen. Som ett resultat av reformen har de studerandes olika behov av stöd blivit mer synliga inom yrkesutbildningen. 

Med det nuvarande systemet kan man inte i tillräcklig utsträckning beakta de studerande som åtminstone för tillfället inte har en realistisk möjlighet att slutföra en utbildning, till exempel på grund av sin psykiska funktionsförmåga.

Arenan och Kommunförbundet föreslår i sitt initiativ att man inleder en beredning av en modell för rehabiliterande undervisning som kombinerar tjänster inom välfärdsområdena, verkstadsverksamhet och yrkesutbildning. 

Den rehabiliterande undervisningen skulle koppla samman utbildning och social- och hälsovårdstjänster på ett nytt sätt. I en tid av krympande resurser måste man i allt högre grad fundera över kontaktytorna mellan servicestrukturerna.

Målgruppen för modellen med rehabiliterande undervisning är läropliktiga på andra stadiet. 

Närmare upplysningar:

Riikka-Maria Yli-Suomu, ordförande för nätverket Arenan för yrkesutbildning, tfn 050 348 6544

Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn +358 9771 2006

Essi Ratia, specialsakkunnig, tfn +358 9 771 2042

 

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe