Kommunförbundets, Kevas och Finlands Kommundirektörer rf:s enkät om kommundirektörernas arbetshälsa 2024 har öppnats

Kommunförbundet har skickat en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa till alla kommun- och stadsdirektörer i Finland. Det är fråga om Kommunförbundets och Kevas enkät som har genomförts med 2–3 års mellanrum sedan 2007. Senast genomfördes enkäten i maj 2022.

Enkäten kan besvaras under maj månad. De första resultaten av enkäten offentliggörs på Kommundirektörsdagarna 15–16.8.2024 i Hyvinge.

Enkäten för år 2024 omfattar följande delområden:

 • arbetsförmåga och arbetets svårighetsgrad
  hur besluts- och ledningssystemet fungerar
  ledningsgruppsarbete
  direktörsavtal och utvecklingssamtal
  trakasserier och hot
  resurser och ork i arbetet
  aktuella förändringar och karriärutsikter.

Resultaten från enkäten ger värdefull information om läget och utvecklingen för de finländska kommundirektörernas arbetshälsa. På basis av resultaten planeras i samarbete med Keva och Finlands Kommundirektörer rf åtgärder som kan stärka kommundirektörernas arbetshälsa.

Mer på Kommunförbundet.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.