Ansökan om heders- och förtjänsttecken

Kommunförbundets hederstecke

Ansökan om heders- och förtjänsttecken görs på en webblankett. 

Samtidigt har blanketter som skrivs ut eller skickas per post eller e-post tagits ur bruk. På webblanketten ska uppgifterna för var och en mottagare av heders- eller förtjänsttecken fyllas i separat liksom på den tidigare blanketten, men sänds sedan datasäkert och snabbt in till Kommunförbundet utan postningskostnader.

Ansökningsblanketten öppnar sig i ett nytt fönster. När du ansöker om heders- eller förtjänsttecken för flera personer ska du återgå till denna sida för att fylla i följande ansökan.

Heders- och förtjänsttecken för en anställd eller förtroendevald kan sökas av en kommun, samkommun, annan sammanslutning som verkar inom kommunsektorn eller av ett bolag där kommunen är majoritetsägare.

Det finns skäl att ansöka om Kommunförbundets förtjänsttecken i god tid, minst två månader innan tecknet ska överräckas. Om tecknet ska överräckas en annan dag än diplomets datum bör dagen nämnas på ansökningsblanketten. En separat blankett fylls i för varje person som man föreslår att ska få ett heders- eller förtjänsttecken: Arbetsgivaren eller organet i vars tjänst personen utmärkt sig samt tiden för ifrågavarande uppdrag antecknas i ansökningsblanketten eller meddelas i ett matrikelutdrag som bifogas ansökan.

Principen för hantering av personuppgifter vid beviljande av heders- och förtjänsttecken har beskrivits i dataskydsbeskrivningen för kund- och intressentgruppsregistret som finns på webbsidan webbkakor och dataskydd.

Länkar