Ansökan om heders- och förtjänsttecken

Kuvitus

Ansökan om heders- och förtjänsttecken görs på en webblankett. På webblanketten ska uppgifterna för varje mottagare av heders- eller förtjänsttecken fyllas i separat liksom på den tidigare blanketten, men sänds sedan datasäkert och snabbt in till Kommunförbundet utan postningskostnader.


Organisation som framför förslaget

Faktureringsinformation

Kontaktpersonens uppgifter

Mottagaren av heders- eller förtjänsttecken

Föreslaget heders- eller förtjänsttecken

För tillfället är det inte möjligt att sätta med bilagor till ansökan. Saken åtgärdas på hösten. Vänligen kopiera och lägg till arbetshistorian i fältet nedan.