Ulf Stenman, blogg 27.6.2023

Varför ska jag som heteroman engagera mig i Pride?

Juni firas som Pridemånaden, en tid för att reflektera över och fira sexuell mångfald. Pride har firats varje år i juni sedan Stonewall-upploppen i New York 1969, då polisen slog till mot en bar vid namn Stonewall Inn och folk slog tillbaka för att försvara sin rätt att existera i offentliga utrymmen.

Pridemånaden handlar om mänskliga rättigheter, acceptans och jämlikhet. Vi firar och ökar medvetenheten om frågor som påverkar hbtq+-gemenskapen. Det uppmanar också människor att komma ihåg hur homofobi och transfobi påverkar och skadar människors liv.

Prideveckan är en årlig händelse som firas runt om i världen för att främja jämställdhet, likabehandling och rättigheter för hbtq+-samhället. Under Prideveckan anordnas olika evenemang och aktiviteter för att uppmärksamma och fira mångfald, inkludering och respekt för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Gör regnbågsflaggan skillnad?

Vad gör då en Pridemånad för skillnad? Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling är ju något som behöver finnas med i hela vår vardag, i ryggmärgen, det är inget jippo. Vad gör en regnbågsflagga i kommunens flaggstång under en vecka eller månad för skillnad?

Visst gör det skillnad! Flaggan är ett tecken på solidaritet och på att kommunen uppmärksammar och stöder likabehandling. Det visar att man är för ett samhälle där alla människor behandlas lika och rättvist oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck. Flaggan är också ett tecken på att kommunen vill bekämpa diskriminering, fördomar och orättivsor som hbtq+-personer möter i samhället.

I Prideparaderna samlas människor för att visa stöd och solidaritet med hbtq+-samhället. Det är en chans för människor att uttrycka sin identitet, kärlek och stolthet och sin kamp för att skapa en mer inkluderande och rättvis värld. Samtidigt är det en möjlighet för alla att stöda en minoritet.

Det är ändå inte minoriteten som ska behöva stå ensam på barrikaderna när vi skapar förändring. Det är jag som heterosexuell, medelålders, vit man som ska stå upp och försvara hbtq+ - rättigheterna. Det samma gäller mig som finlandssvensk: Det är mina finskspråkiga vänner som ska stå upp för min rätt till svensk- och tvåspråkighet, ensamma är vi för små. Först när majoriteten accepterar, engagerar sig och förstår minoriteten kan vi nå förändring.

Ett långsiktigt jobb

För att främja likabehandling och jämställdhet på längre sikt krävs ett arbete som sträcker sig bortom Pride. Det handlar om att skapa strukturer och politiska förändringar som garanterar lika rättigheter och skydd för alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Det innebär att bekämpa diskriminering i lagstiftning, arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård samt andra områden av samhället. Vi måste våga vidta olika åtgärder såsom att erbjuda utbildning och medvetenhetsträning, stödja hbtq+-ungdomar och erbjuda trygga och inkluderande miljöer. Det är också viktigt att lyssna på och involvera hbtq+-personer i beslutsfattande processer för att säkerställa att deras röster hörs och deras rättigheter respekteras.

Pridemånaden är en tid för queera röster, för att fira och vara tacksam för det som gjorts. Det är en tid att hedra ett inkluderande samhälle, vi har kommit en bit på väg men mycket jobb återstår. Prideveckan uppmanar oss på att vara medmänniskor samtidigt som den uppmärksammar jämställdhet, likabehandling och rättigheter för hbtq+-samhället.

Kort om skribenten

Ulf Stenman är direktör för svenska verksamheten vid Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.