Pride-månaden syns i kommunerna genom flaggning och evenemang och i sociala medier

Under hela juni firas Pride-månaden för att främja jämlikhet. Kommunförbundet skickade i början av juni ut en enkät för att utreda på vilka sätt kommunerna deltar i evenemanget och kommunikationen kring Pride-månaden.

Enkäten besvarades av 62 kommuner, av vilka omkring trettio uppgav att de kommer att flagga under Pride-månaden och närmare 40 att de på olika sätt stöder evenemang som ordnas av sammanslutningar i regionen.

- I sin helhet har intresset för att till exempel hissa Pride-flaggor ökat under de senaste åren. Det exakta antalet kommuner som flaggar statistikförs inte. Kommunerna kan själva besluta om de ska flagga eller inte, och praxisen när det gäller flaggningen varierar från kommun till kommun, säger Kommunförbundets utvecklingschef Maria Salenius.

Utgående från enkätsvaren är stadshuset den vanligaste flaggningsplatsen. En del av kommunerna flaggar vid flera verksamhetsställen, exempelvis vid skolcentrum och dotterbolag, eller på någon annan synlig plats, såsom torget.

Kommunerna erbjuder lokaler och parker för evenemangen

Många kommuner möjliggör Pride-evenemang till exempel genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för dem. Till exempel kan ungdomshusets lokaler, bibliotek, parker och idrottsanläggningar få användas för evenemangen.

I Seinäjoki har kultur- och konstcentret, biblioteket och olika idrottsanläggningar ställt lokaler till förfogande för Pride-evenemangen. I Tammerfors har staden erbjudit en scen för den stora festen samt andra lokaler i staden för olika evenemang.

Parker har också utnyttjats vid olika evenemang under Pride-månaden. Till exempel i Villmanstrand, Ylöjärvi, Jämsä, Kumo och Uleåborg har det ordnats eller kommer att ordnas picknickar med Pride-tema.

I Åbo belyses Biblioteksbron över Aura å i regnbågens färger under dagen för Pride-processionen.

Ungdomsväsendet och ungdomsfullmäktige aktiva arrangörer

Enligt enkätsvaren är ungdomsväsendet eller ungdomsfullmäktige i många kommuner en aktiv aktör när det gäller ordnandet av Pride-evenemang.

Till exempel i Enare kommun ordnar ungdomsfullmäktige redan för andra gången evenemanget Enare Pride i augusti.

Och i Jämsä firades en Pride-inspirerad picknick som ordnades av ungdomsfullmäktige före midsommaren. Därtill har till exempel ungdomsväsendet i Kangasala tagit hand om flaggningsfestligheterna och kommunikationen kring dem.

Jämlikhet lyfts fram under hela året

Av enkäten framgick det att många kommuner också ordnar särskilda temadagar som berör jämlikhet utanför den officiella Pride-månaden. I Polvijärvi ordnades till exempel en jämlikhetspromenad redan i maj, då Norra Karelens Pride-vecka firades. Och i slutet av augusti ordnas Mellersta Nylands Pride-evenemang bland annat i Kervo.

- De lagstadgade jämställdhets- och likabehandlingsplaner som förutsätts av kommunerna samt de planer som görs upp inom tjänsterna, såsom i skolorna, stöder kommunernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete under hela året, sammanfattar Salenius. 

Enligt enkäten har man i flera kommuner utöver att möjliggöra flaggning, evenemang och användning av lokaler, beslutat att lyfta fram Pride-temat i sociala medier eller på kommunens webbplats.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Varför ska jag som heteroman engagera mig i Pride?

Pridemånaden är en tid för queera röster, för att fira och vara tacksam för det som gjorts. Det är en tid att hedra ett inkluderande samhälle, vi har kommit en bit på väg men mycket jobb återstår.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.