Emilia är utvecklingschef i Kommunförbundets svenska team.

Visste du att varningsmeddelanden ska ges på både finska och svenska i alla kommuner? Att du som jobbar i en tvåspråkig kommun ska använda finska och svenska i e-postens frånvaromeddelanden? Eller att invånarna i en tvåspråkig kommun ska få betjäning på båda språken och att fullmäktigemedlemmarna

Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp. Det här är ett av de