Emilia är utvecklingschef i Kommunförbundets svenska team.

Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp. Det här är ett av de