I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.

Skribent

Man måste medge att när vi anställda inom Uleåborgs stads koncern den där soliga torsdagen 12.3.2020 mitt under arbetsdagen fick order om att genast gå hem, kändes det något overkligt. Lyckligtvis anpassar sig människan snabbt. Den exceptionella situationen har blivit vardag under de senaste

Skribent

Vill ni vara med i ett idéraffinaderi? Jag fick höra om idéraffinaderikonceptet av Kommunförbundets personal i samband med ett möte och senare fick vi också per e-post ett meddelande om ansökningen till Idéraffinaderiet. Vid det möte som välfärdsgruppens beredningsgrupp höll i augusti funderade vi

Skribent

Kommunerna köper underentreprenader och hyresarbete med skattemedel. De är rätt betydande beställare som genom sin verksamhet också föregår med exempel för företagen. Man kan alltså förmoda att kommunerna sköter sitt beställaransvar, som också syftar till att motarbeta grå ekonomi, på ett

Skribent

Kommunallagarna år 1917 för landskommuner och städer godkändes av riksdagen i medlet av november och publicerades i författningssamlingen den 27 november 1917. Lagarna innehåller bestämmelser om lika rätt för män och kvinnor att rösta i kommunalval och att bli valda till kommunala organ. Vägen till

Skribent

”Ursäkta. Jag hoppas att herrskapet tillåter att jag i min ringa mån får understöda de här bildningssträvandena, som jag till min glädje har fått se herrskapet arbeta för och väcka till liv”, sade skräddarmästare Halme i Väinö Linnas verk Högt bland Saarijärvis moar (i trilogin Under polstjärnan)

Skribent

Den ansvariga förändringsagenten för utveckling av barn- och familjetjänster i Egentliga Finland har jämfört vårdreformens start med hur det går till när familjer åker iväg på resa, ungefär så här: Familjemedlemmarna är ofta uppspelta, högröstade och bråkar med varandra när de ska ut och resa. Den

Skribent

Samarbetet och det inbördes beroendet mellan privata och offentliga sektorn ökar hela tiden. Den här utvecklingstrenden syns också i landskapsreformens bolagiseringsprojekt som bereds för närvarande. Gränserna för tillåten PR-verksamhet är olika inom privata och offentliga sektorn. Bestämmelser om