I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.

Skribent

Man måste medge att när vi anställda inom Uleåborgs stads koncern den där soliga torsdagen 12.3.2020 mitt under arbetsdagen fick order om att genast gå hem, kändes det något overkligt. Lyckligtvis anpassar sig människan snabbt. Den exceptionella situationen har blivit vardag under de senaste

Skribent

Kommunallagarna år 1917 för landskommuner och städer godkändes av riksdagen i medlet av november och publicerades i författningssamlingen den 27 november 1917. Lagarna innehåller bestämmelser om lika rätt för män och kvinnor att rösta i kommunalval och att bli valda till kommunala organ. Vägen till