Päivi Kynkäänniemi 27.3.2020

Kommunlivet i en värld efter undantagsförhållandena

Man måste medge att när vi anställda inom Uleåborgs stads koncern den där soliga torsdagen 12.3.2020 mitt under arbetsdagen fick order om att genast gå hem, kändes det något overkligt. Lyckligtvis anpassar sig människan snabbt. Den exceptionella situationen har blivit vardag under de senaste veckorna.

Vi kan ännu inte veta vilka bestående förändringar situationen medför i människors beteende och vardag eller i företagens och kommunernas verksamhetssätt. Som nation kommer vi utan tvekan att uppleva långsiktiga konsekvenser.

För närvarande kämpar vi fortfarande med den omedelbara krisen, men i något skede måste vi börja ompröva produktionen av vardagliga tjänster. Vi kommunalt anställda måste fundera över hur vi som kommun ska ge service i fortsättningen. Ska också vi till någon del göra permanenta ändringar i vår verksamhet och våra tjänster? Detta skulle kräva innovation och omplanering av tjänster.

President Sauli Niinistö framförde i en intervju 12.3.2020 följande förhoppning: "Nu behöver vi ha den inställningen att jag är inte ensam här utan vi är här tillsammans, vi stöder varandra.”

Som ett mål för kommunen kan detta presidentbudskap omskrivas exempelvis på följande sätt:

  • Vårt mål är att garantera kommuninvånarna tillgång till tjänster, dvs. att göra tjänsterna tillgängliga.
  • Vårt mål är också att ge kommuninvånarna möjlighet att stödja varandra, dvs. att hitta sätt att ge kamratstöd.

Dessa punkter finns redan i många kommuners strategier. Den rådande samhällssituationen stärker dock ytterligare vårt behov av att uppnå målen i så stor skala som möjligt och så snabbt som möjligt.

Jag framför därför en utmaning till de anställda i alla kommuner i Finland att utgående från det egna arbetet fundera på:

  • Hur och med vilka medel informerar jag om evenemangen och tjänsterna i min egen kommun på ett tillgängligt sätt?
  • Hur ordnar jag sammanträdena för kommunens organ på distans och elektroniska underskrifter på ett arkivdugligt sätt?
  • Hur betjänar jag kunder på distans?
  • Kan jag införa både distans- och närvaromöjligheter för evenemanget jag ordnar?
  • Kan jag öka kommuninvånarnas samhörighet och möjligheter att samlas och stödja varandra med hjälp av olika elektroniska plattformar?

Ge tips på twitter, @kuntaliitto #presidentinhaaste, om på vilka andra sätt vi i kommunerna kan leva upp till presidentens förhoppning.

Jag önskar alla kommunalt anställda och kommuninvånare välgång och kraft att kämpa på. Med president Niinistös ord: vi tar fysiskt avstånd från varandra, men låt oss närma oss varandra mentalt!

 

Päivi Kynkäänniemi
Jurist
Uleåborgs stad, koncerntjänster

@PKynkaanniemi

Kort om skribenten

I denna blogg publiceras blogginlägg av kommunala sakkunniga och påverkare utanför Kommunförbundet.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.