Hanna Tainio

Skribenten är vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Twitterissä: @HannaTainio

Hanna Tainio
Skribent

En läkartidning damp ner i min brevlåda och där hittade jag ett recept på bärpaj som är allting-fri. Den är laktosfri, glutenfri och den bakas utan ägg, därav namnet. Passar de flesta med andra ord. Något måste ju också en sådan paj innehålla och i det här fallet ingår specialmjöl, smör och socker

Hanna Tainio
Skribent

Regeringen har sedan mitten på mars gett kommunerna och andra aktörer olika förordnanden och anvisningar angående coronapandemin. Det är i synnerhet Social- och hälsovårdsministeriet som gått ut med flera anvisningar angående olika skydd, till exempel inom service som tillhandahålls hemma

Hanna Tainio
Skribent

Coronaviruset har på kort tid drivit in kommunerna i en exceptionell situation både funktionellt och ekonomiskt. Kommunerna utsätts för ett enormt tryck att klara av de utmaningar och snabba vändningar som coronaepidemin innebär. Alla resurser styrs till hanteringen av epidemin. Samtidigt håller

Hanna Tainio
Skribent

En obestridlig slutsats av den vård- och landskapsreform som strandade för regeringen Sipilä var att en och samma modell inte lämpar sig för hela landet. Detta stöds av rapporten Kommunernas lägesbild 2020, som statsrådet nyligen publicerade. Slutsatsen i rapporten är att kommunerna i Finland

Hanna Tainio
Skribent

”Birkaland ville inte vänta på regeringens riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen, utan tog saken i egna händer och inledde en kommunbaserad beredning av reformen”, fick vi höra i nyheterna för några dagar sedan. Utöver de sju landskap som redan bildar en samkommun rör sig också största delen

Hanna Tainio
Skribent

​Social- och hälsovårdsministeriets analys av utlåtandena om landskapsreformen lyfter fram flera helheter som är kritiska för kommunerna och som förutsätter ändringar i lagutkastet. Analysen publicerades i fredags. ​En lyckad reform förutsätter att den offentliga förvaltningens kompetens som finns

Hanna Tainio
Skribent

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har skickat lagpaket om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remissrunda till kommunerna. ​Det är fråga om ett enormt lagpaket som det är krävande att läsa och sålla fram det väsentliga ur, oberoende av hur intensivt de olika