Hanna Tainio 6.4.2020:

Trygga kommunernas arbetsro under coronaepidemin

Coronaviruset har på kort tid drivit in kommunerna i en exceptionell situation både funktionellt och ekonomiskt. Kommunerna utsätts för ett enormt tryck att klara av de utmaningar och snabba vändningar som coronaepidemin innebär. Alla resurser styrs till hanteringen av epidemin.

Samtidigt håller kommunerna på att finslipa projektplaner och ansökningar om statsunderstöd som Social- och hälsovårdsministeriet utlyst för reformprojekt om framtidens social- och hälsocentraler och gemensam beredning av en strukturreform inom social- och hälsovården. Ansökningstiden går ut i april. Dessutom har Social- och hälsovårdsministeriet utlyst nya ansökningar om statsunderstöd som är viktiga för kommunerna och vars ansökningstid går ut i månadsskiftet maj-juni. Ansökan gäller viktiga ändamål, såsom utveckling av barnskyddet, försök med personlig budget för personer med funktionshinder samt utbildning i strukturerad dokumentation inom socialvården.

Under våren och sommaren 2020 väntas ytterligare ansökningsomgångar t.ex. för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten, genomförandet av mentalvårdsstrategin och programmet för bättre arbetsförmåga.

Alla dessa projekt är visserligen värda att understöda men med beaktande av helhetssituationen har kommunerna små eller inga förutsättningar att avsätta resurser på att bereda ansökningar eller inleda nya utvecklingsprojekt.

Enligt kartläggningen som Kommunförbundet gjort i kommunerna är det nu ytterst viktigt att nya projektansökningar flyttas till hösten eller slutet av året. Samtidigt måste kommuner och samkommuner ges arbetsro för att slutföra de viktiga reformprojektansökningarna om framtidens social- och hälsocentraler och strukturreformen. Det ska också vara möjligt att förlänga statsunderstödens ansökningstidtabell regionvis i situationer då det helt enkelt inte är möjligt att färdigställa ansökningarna före utgången av april.

Coronavirusepidemin sväljer kommunernas resurser och för närvarande går sådana åtgärder som syftar till att hantera krisen före allt annat. Kommunernas budskap är klart: tiden räcker inte till för projektansökningar eller utvecklingsprojekt. Det kommer att vara en utmaning för kommunerna att genomföra stora projekt så länge epidemin pågår. Därför bör man också kunna inleda och genomföra projekt i takt med regionens möjligheter och förmåga.

I värsta fall kan det gå så att kommunerna inte ens kan ansöka om finansiering som är så viktig för dem, för att det helt enkelt inte finns tid för omsorgsfull beredning i den rådande situationen. Nu är det synnerligen viktigt att också ministerierna noggrant lyssnar på budskapet från kommunerna. All ytterligare belastning måste minimeras.

Nu skulle det behövas spelrum i statsunderstödsbesluten på alla områden, både i fråga om de faktiska tidtabellerna för start och genomförande och i fråga om objekten för stödet. Det skulle ligga i allas intresse att kunna allokera understöd också till det utvecklings- och samarbete som behövs efter coronaepidemin utan någon extra omgång ändringsansökningar.

Kommunerna måste nu koncentrera alla sina resurser på att hantera coronaepidemin och de närmaste månaderna bör fredas från sekundära behov. Kommuninvånarnas hälsa är nu högsta prioritet. Utvecklingsprojektens tid kommer när vi har klarat krisen.

Skribent
Hanna Tainio

Skribenten är vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Twitterissä: @HannaTainio