Skribenten är projektkoordinator för sysselsättningsförsöken i kommunerna vid Kommunförbundet.

Skribent

De kommunala sysselsättningsförsöken startade för mindre än ett år sedan. Regeringen beslutade i halvtidsöversikten att ansvaret för att sköta sysselsättningen permanent skulle flyttas över till kommunerna under 2024. Kommunförsökens karaktär förändrades. Det blir ingen direkt övergång från

Skribent

Tredje försöket. Eller kanske det till och med gjorts fler försök än så, jag minns inte längre. Det finns skäl att ställa sig frågan. Ska vi försöka nu igen? Försökskultur är en bra sak. Det är nyttigt att utreda saker innan man fattar mer bestående beslut. Jag förstår också dem som anser att det nu