Jari Lindström är projektkoordinator för sysselsättningsförsöken i kommunerna vid enheten för livskraft och ekonomi.