Kort om skribenten

Skribenten är projektkoordinator för sysselsättningsförsöken i kommunerna vid Kommunförbundet.