Skribenten är ledande jurist vid Kommunförbundet.

På Twitter: @marko_nurmikolu

Skribent

De nya bestämmelserna om kungörelser i förvaltningslagen (432/2019) har inneburit att de offentliga kungörelserna flyttat från ämbetshusens fysiska anslagstavlor till myndigheternas webbplatser. Anslagsförfarandet var i årtionden det normala delgivningssättet i ett stort antal ärenden inom