Ulla Karvo

Skribenten är direktör vid Kommunförbundet.

Ulla Karvo
Skribent

Vår verksamhet är ofta indelad i olika tidsperioder, vilket underlättar hanteringen av ärendena och hur de sköts. Nu befinner vi oss i början av det nya året och de flesta av oss hoppas att det ska bli bättre än det föregående. Vi vet inte hurdan framtiden blir, men vi kan ta lärdom av det förflutna

Ulla Karvo
Skribent

Det händer saker ute i världen! I Europa har man inte uppmärksammat i någon större grad det stora multilaterala avtalet i Asien. Avtalet blev klart efter nästan tio år av förhandlingar. Vad gäller den sammanlagda ekonomin omspänner avtalet ungefär en tredjedel av hela världen. Kina har en stark

Ulla Karvo
Skribent

WHO deklarerade 11.3.2020 att covid-19 är en pandemi. De olika länderna har mött den verklighet som coronaviruset fört med sig på olika sätt. Vissa länder har drabbats mycket hårt av viruset medan andra tycks komma undan lättare. Detta är inte hela sanningen eftersom situationen i de olika länderna

Ulla Karvo
Skribent

Finlands ordförandeskap lider mot sitt slut. Det är inte mycket som slutligen åstadkommits, men det går inte att skylla enbart på Finland. Ordförandeskapet har sammanfallit med ett brytningsskede då EU har ett nytt parlament men har fått vänta på utnämningen av den nya kommissionen. De ärenden som

Ulla Karvo
Skribent

I Finland valde man egna lagstiftare till riksdagen i april och hela Europa väljer lagstiftare till Europaparlamentet i maj. Riksdagsvalet väcker fortfarande intresse, men EU-valet upplevs ofta som alltför avlägset. I Finland klagar man hela tiden över det låga valdeltagandet, men trots det var det

Ulla Karvo
Skribent

Finland inleder sin period som EU-ordförande i början av juli. Ordförandeskapet infaller under en utmanande tid såväl i världspolitiken som i den interna politiken i Europa. Kina är ute och erövrar världen medan USA allt mer motsätter sig transatlantiskt samarbete. Inom Europa råder oenighet om EU:s