Cirkulär

I enlighet med riksdagens beslut ändras lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer genom författning Nr 1024/2002. De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2003. Rättegångsavgiften i förvaltningsärenden blir, när lagen trätt i kraft, 80 euro. ​I

​Det sker en betydelsefull förändring av det finska räddningsväsendet i början av år 2004. Lagen om bildande av räddningsområden trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet är att effektivisera användningen av räddningsväsendets resurser och förbättra tillgången till och kvaliteten på dess tjänster