Cirkulär 23/80/2013, Timo Leivo/eg, 4.12.2013

Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänststecken, justering av försäljningspriserna

Priserna för Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänststecken är i fråga om framställningar som görs efter  1.1.2014 följande:

 
​Hederstecken i guld 817 euro​
​Hederstecken i silver ​210 euro
​Förtjänststecken i guld, 40 år ​159 euro
​Förtjänststecken i silver, 30 år ​141 euro
​Förtjänststecken  i silver, 20 år ​120 euro
​Förtjänststecken i brons, 10 år   ​93 euro
​Specialförtjänststecken ​116 euro

 

I alla försäljingspriser ingår ett diplom och ett separat tecken i miniatyr.

Närmare upplysningar:
Päivi Haakana, tfn 09 771 2063

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör 

 

Timo Leivo
ekonomi- och förvaltningsdirektör

tags