Cirkulär 13/2015, Pasi Pönkä, 20.8.2015

Utmätningen av skatteåterbäringar

Enligt Riksfogdeämbetets meddelande ska ansökan om utsökning vara anhängig och ha övergått till verkställighet senast den 7 oktober 2015 för att man ska hinna göra en utmätning av skatteåterbäring för att indriva denna. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om de personer som fått skatteåterbäring till utsökningsverken i slutet av oktober. Utmätningarna kan göras en dryg vecka från och med den 2 november 2015.

​Enligt en rekommendation som skickats till utsökningsverken ska utsökningsärenden inte återsändas på grund av hinder från och med början av augusti, utan de lämnas kvar att vänta på en eventuell skatteåterbäring.

Vi bifogar Riksfogdeämbetets meddelande till dem som ansökt om utsökning.

Närmare upplysningar:
Pasi Pönkä, jurist, tfn 050 64 891, pasi.ponka@kommunforbundet.fi
Joonas Jännäri, jurist, tfn 040 834 3036, joonas.jannari@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
verkställande direktör  

 

Pasi Pönkä
jurist

BILAGA Riksfogdeämbetets meddelande 22.6.2015 dnr 324/030/15

Läs mer om dessa teman