Cirkulär 12/2019

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Gramex år 2020

Kommunförbundet och Gramex har justerat beloppet för ersättningarna för musikframföranden i enlighet med avtalet mellan Gramex och kommunerna. Justeringen grundar sig på att den allmänna inkomstnivån och kostnadsnivån har stigit. Jämfört med ersättningarna år 2019 är höjningen + 1,7 %. För dröjsmål tas ut den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454        

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör                     

Joonas Jännäri
jurist

 

Etiketter
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister