Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft 1.1.2020. Lagen ersätter förvaltningsprocesslagen (586/1996) från 1996. Den nya lagen är liksom den gamla en allmän lag som tillämpas på rättegången i bl.a. de regionala förvaltningsdomstolarna och Högsta

Digitaliseringen medför stora förändringar i den offentliga förvaltningens verksamhetsmiljö. Den offentliga förvaltningen utsätts allt oftare för kränkningar av informationssäkerheten och cyberangrepp. Förpliktande lagstiftning för en föränderlig verksamhetsmiljö, såsom dataskyddsförordningen, lagen

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om en justering av grunderna för ersättningarna i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 14.6.2019 blir

Nationella veterandagen firas lördagen den 27 april 2019. Det sker för 33 gången som ett riksomfattande evenemang. Huvudfesten ordnas i år av Kuopio stad lördagen den 27 april. Temat för huvudfesten är: Det är dags att minnas. De evenemang som kommunerna och samkommunerna ordnar har en central och