Cirkulär 11/2019

Kopieringsavtal med Kopiosto för åren 2020–2022

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal för 2020-2022 om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Ersättningen baserar sig på förhandlingar mellan parterna och på en undersökning som Kopiosto år 2016 lät utföra om mängden upphovsrättsligt skyddat material som kopieras och skrivs ut och mängden tidningsmaterial som skannas i kommunerna.

Under den nya avtalsperioden erbjuds kommunerna ett mer omfattande kopieringstillstånd, vilket ger möjlighet att kopiera noter inom den kommunala förvaltningen samt för vissa avgiftsfria evenemang som ordnas av kommunen. Vid sådana evenemang skulle det också tillåtas att noter och sångtexter projiceras på vägg. I kommunalt arrangerad verksamhet (t.ex. i äldreomsorgen) kunde man enligt avtalet också ta kopior av sångtexter eller genom att kopiera skapa ett sånghäfte för evenemanget. Tillståndet kan studeras i detalj i bilagan ”Kopieringstillståndets tillståndsvillkor – Kommunförvaltningen”

Kopiostos pris per sida för den offentliga förvaltningen är 6,54 cent år 2020, 6,64 cent år 2021 och 6,74 cent år 2022. Priset per sida följer tariffen för den offentliga förvaltningen – kommunerna, staten och kyrkan.

Ersättningen per invånare är 35,5 cent år 2020, 36,1 cent år 2021 och 36,6 cent år 2022.

Kopiosto kommer att göra en statistisk undersökning år 2021. Undersökningsresultaten tillämpas vid förhandlingarna år 2022 om ersättningar under följande avtalsperiod.

Enligt § 9 i avtalet mellan Kopiosto och kommunerna är avtalet i kraft ett kalenderår åt gången, om det inte sägs upp av endera parten senast tre månader före kalenderårets utgång eller senast en månad efter att kommunen har fått kännedom om slutresultatet av förhandlingar som förts mellan kommunernas centralorganisationer och Kopiosto om nya ersättningsgrunder.

Närmare upplysningar

Joonas Jännäri, tfn +358 9 771 2454, +358 40 834 3036
Joonas.Jannari@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande firektör 

Joonas Jännäri
lakimies

Bilagor
Avtal för år 2020–2022 Kommunens interna förvaltning (på finska)
Kopieringstillståndets tillståndsvillkor - Kommunförvaltningen (på finska)
 

 

Etiketter
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister