Cirkulär 2/2019, 23.1.2019, Joonas Jännäri

Material som är skyddat med upphovsrätt får nu användas också inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har avtalat med Kopiosto och APFI om tillstånd att använda upphovsrättsskyddat material inom småbarnspedagogiken år 2019. Tillstånden omfattar bland annat kopiering av material och visning av tv-program. Avtalen gäller nu för första gången också småbarnspedagogiken.

Kommunförbundet rf har tidigare aktivt strävat efter att påverka parterna så att en lösning som den aktuella ska fås till stånd förutom i den grundläggande undervisningen och i utbildningen på andra stadiet också inom småbarnspedagogiken. Lösningen har säkert positiva effekter och klarlägger situationen med kopieringstillstånd inom småbarnspedagogiken i kommunerna. 

Kopieringstillståndet gör det möjligt att kopiera och använda materialet mångsidigt inom småbarnspedagogiken och dessutom kopiera och skriva ut fritt tillgängliga bilder och texter på webben samt kopiera och skanna delar av tryckta publikationer. Tack vare tillståndet får man kopiera och skriva ut bland annat bilder, noter, sångtexter, utdrag ur texter, tidningsartiklar och kartor och använda dem i det egna undervisningsmaterialet, i barnens arbeten och som tilläggsmaterial i undervisningen. Kopiorna får delas ut i pappersform eller sparas på en elektronisk inlärningsplattform som är tillgänglig för den egna undervisningsgruppen.

Det nya avtalet gäller endast kopiering inom småbarnspedagogiken. Kommunerna behöver fortsättningsvis ett färdigt tillstånd för sin interna förvaltning och läroanstalterna behöver egna tillståndslösningar.

Rätten att använda TV-program gäller visning av inhemska program på Yle Arenan och i Levande arkivet samt bandning av TV-program på kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Yle Teema & Fem. Det är också tillåtet att visa och banda andra program utom filmer, reklam och utländska serier med en fortlöpande intrig.

Visning av film i undervisningen kräver ett separat tillstånd. Tillstånd att visa inhemska filmer söks hos APFI (www.apfi.fi) och tillstånd angående utländska filmer hos M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi).

Närmare upplysningar

Kirsi Salmela, tfn +358 50 3794 533, kirsi.salmela@kopiosto.fi
Joonas Jännäri, tfn +358 9 771 2454, +358 40 834 3036, joonas.jannari@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman