Cirkulär 8/2022, 14.11.2022, Hanna Lassila och Tony Hagerlund

Hur tar man hänsyn till vårdreformen i kommunens webbtjänster?

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Av denna orsak övergår också ansvaret för att publicera information om social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. 

De här anvisningarna innehåller rekommendationer och tips för hur man kan beakta reformen. Det är värt att notera att både kommunerna och välfärdsområdena befinner sig i en mycket speciell situation såväl när det gäller hur tjänsterna överförs som hur det informeras om detta. Det lönar sig att fundera på situationen med utgångspunkt i det egna området.

Vikten av tydliga externa länkar vid förändringar

Kommuninvånarna är vana vid att söka information om social- och hälsovårdstjänster på kommunernas webbplatser, så det är viktigt att kommunerna beaktar vårdreformen också i sina webbtjänster. Kommunerna kan genomföra förändringarna

  1. genom direkta länkar från den egna webbplatsen till välfärdsområdets webbplats eller
  2. genom länkar till en separat sida där det förklaras att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster har överförts till välfärdsområdet

Även om länken placeras till exempel på webbplatsens ingångssida eller på en servicespecifik sida, är det särskilt i början viktigt att tydligt ange inte bara själva länken utan också information om att ansvaret för att ordna tjänsterna har överförts (till exempel en permanent nyhet om ändringen på första sidan eller en kort sammanfattning i samband med länken).

Det lönar sig att undvika onödiga interna länkar på kommunens webbplats. Användarna bör omdirigeras till välfärdsområdets webbplats så direkt och enkelt som möjligt.

Vi rekommenderar att länkarna görs enligt något av följande alternativ:

  1. Till ingångssidan för välfärdsområdets webbplats, där användarna snabbt hittar till exempel journummer och tider för brådskande ärenden. Att länka till ingångssidan minskar bland annat risken för att länken byts ut.
  2. Direkt till välfärdsområdets information om saken i fråga. Detta alternativ är användbart särskilt om kommunen på sin webbplats har flera olika sidor som länkar vidare till välfärdsområdet.  I detta alternativ måste man dock beakta att länken måste uppdateras varje gång information flyttas till en annan sida i välfärdsområdets webbtjänst.

Undvik att publicera uppgifter som måste uppdateras

Det är också möjligt att utöver omdirigeringslänken lämna uppgifter på kommunens webbplats om till exempel brådskande journummer och öppettider. I sådana fall ansvarar kommunen för att följa upp och uppdatera uppgifterna, vilket är orsaken till att vi i första hand inte rekommenderar att man publicerar uppgifter som måste uppdateras.

En eventuell övergångsperiod och beaktande av den

Det är möjligt att välfärdsområdets webbplats ännu inte är helt klar 1.1.2023. I så fall lönar det sig att överväga att på kommunens webbplats redogöra för saken på en allmän nivå, lyfta fram att ansvaret för att ordna tjänster har förts över till välfärdsområdet, lägga till de viktigaste kontaktuppgifterna och länkar till välfärdsområdets webbplatser i den mån det är möjligt.

Dylika övergångsperioder borde gälla endast en begränsad tid, och det lönar sig att avlägsna uppgifterna så snabbt som möjligt.

Eventuella omdirigeringar

Kommunerna kan på sina webbplatser ha samlingssidor för social- och hälsovårdstjänster, till exempel www.kommunnamn.fi/socialochhalsovardeller www.kommunnamn.fi/halsa. Kommuninvånarna har kunnat skriva in adressen direkt i webbläsaren, eller så har organisationer och samarbetspartner kunnat länka till sidorna från sina webbplatser.

Det lönar sig att beakta dessa helheter vid förändringarna kring årsskiftet. Det är bra att till exempel spara en samlingssida efter årsskiftet, och samla all information om förändringen på sidan. Om det funnits fler än en samlingssida, är det bäst att omdirigera besökarna till den återstående samlingssidan. Det lönar sig också att länka från samlingssidan till välfärdsområdets webbplats.

En påminnelse om hur man skapar tillgängliga länkar

Följande tips hjälper dig att enkelt skapa tillgängliga och användarorienterade omdirigeringslänkar:

  1. Det ska framgå av länktexten vart länken leder.
  2. Länktexten får inte finnas inuti en mening.
  3. Länken får inte bestå av enbart en webbadress.

Samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet i kommunikationsärenden

De som ansvarar för kommunens och välfärdsområdets webbtjänster bör komma överens om hur man ska utbyta information och hur man ska informera om uppdateringsbehoven. Behovet av samarbete har varit stort under den så kallade övergångsperioden, eftersom kommuninvånarna ännu inte har lärt sig att använda välfärdsområdets webbtjänster.

Hanna Lassila
Sakkunnig i kommunikation, Kommunförbundet

Tony Hagerlund
Utvecklingschef, kommunikation, Kommunförbundet

Läs mer om dessa teman