Cirkulär 9/2022, 17.11.2022, Joonas Jännäri

Kopiostos fotokopieringsavtal 2023–2025

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har enats om ett rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar för fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk för 2023–2025.

Ersättningen baserar sig dels på förhandlingar mellan parterna och en undersökning som Kopiosto år 2021 lät utföra om mängden upphovsrättsligt skyddat material som fotokopieras, skrivs ut, digitaliseras och används i kommunerna, dels på en ersättning per kopierad sida.

Vid fastställandet av ersättningen har man beaktat social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft i början av år 2023. I fortsättningen omfattar kommunernas kopieringsavtal endast kopiering för administrativt internt bruk inom sådana kommunens administrativa funktioner och tjänster som kommunen ansvarar för.

Ersättningen per invånare är 10,1 cent år 2023, 10,3 cent år 2024 och 10,5 cent år 2025.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman