Cirkulär 19/2023, 14.12.2023, Jarkko Lahtinen

Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2024

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Indexjusteringarna görs vartannat år. Föregående indexjustering gjordes 1.8.2022. Inkomstgränserna ändras också på grund av en ändring i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.3.2023.

Följande indexjusteringar av klientavgifterna görs 1.8.2024 i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets meddelande 4.12.2023 (1062/2023). 

Klientavgifterna har justerats enligt prisindexet för undervisningsverksamheten, och de inkomstgränser som används vid bestämningen av avgifterna har justerats enligt det allmänna förtjänstnivåindexet. 

Kommunen ska besluta hur de indexjusterade klientavgifterna och inkomstgränserna påverkar de klientavgifter som tas ut i kommunen. Om avgiften ändras måste klienterna få nya avgiftsbeslut.

Den högsta möjliga klientavgiften stiger från nuvarande 295 till 311 euro. Den lägsta avgiften stiger från 28 till 30 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det yngsta, dvs högst 124 euro i månaden. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. 

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Ändringarna träder i kraft 1.8.2024.

Inkomstgränser och avgiftsprocenter från 1.8.2024

Till följd av indexjusteringen ändras inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken enligt följande:

Familjens storlek, personer

Inkomstgräns, €/mån.

Avgiftsprocent

 

1.8.2022

1.3.2023

1.8.2024

 

2

2 913

3 874

4 066

10,7

3

3 758

4 998

5 245

10,7

4

4 267

5 675

5 956

10,7

5

4 777

6 353

6 667

10,7

6

5 284

7 028

7 376

10,7

Av tabellen framgår också den tidigare indexjusteringen 1.8.2022 samt den ändring av inkomstgränserna som beror på ändringen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.3.2023. 

För familjer som består av fler än sex personer höjs inkomstgränsen 1.8.2024 med 275 euro för varje följande barn i familjen.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till prisindexet för undervisningsverksamheten och inkomstgränserna är bundna till förtjänstnivåindexet på det sätt som närmare föreskrivs i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande och meddelande om de indexjusterade klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jarkko Lahtinen

utvecklingschef, enheten för välfärd och bildning

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman