Cirkulär 14/2023, 9.6.2023, Joonas Jännäri

Ändringar i villkoren för kommunavtalet mellan Kommunförbundet och Teosto vid årsskiftet 2023/2024

Kommunförbundet och Teosto har slutfört förhandlingarna om de ändringar av villkoren i kommunavtalet som träder i kraft vid årsskiftet och som förtydligar, förenhetligar och i någon mån minskar avtalets tillämpningsområde. 

Den största ändring som träder i kraft vid årsskiftet är att kommunavtalet inte längre innehåller bestämmelser om anordnande av evenemang med inträdesavgift. Från och med årsskiftet kräver dessa evenemang alltid en separat musiklicens. Evenemang som kommunen ensam producerar utan inträdesavgift ingår däremot även framöver i kommunavtalet. 

Ändringen görs för att klarlägga det något oklara läget vid ordnandet av evenemang i kommunerna och för att införa samma praxis som gäller för Teostos övriga kundgrupper.

Teosto kommer flera gånger under slutet av året att informera sina kommunkunder närmare om de ändringar som träder i kraft vid årsskiftet.
 

Läs mer

Rekommendationsavtal om upphovsrätt
 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Joonas Jännäri                               
Jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman