Cirkulär 2/2023, 2.1.2023, Joonas Jännäri

Ersättning för musikframträdanden till Teosto år 2023

Kommunförbundet och Teosto rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Teosto för musiken.

Parterna har kommit överens om att ersättningarna för musikframföranden år 2023 skärs ner med 20 % jämfört med ersättningen år 2022.

Den avtalsenliga prisjusteringen år 2023 är + 2 %. Justeringen grundar sig i enlighet med kommunavtalet på utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

För dröjsmål debiteras den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Miniminivån på årsfakturan år 2023 är den samma som år 2022, dvs. 25 euro.

Närmare upplysningar: Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454, +358 40 834 3036

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Joonas Jännäri
jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information