Cirkulär 1/2024, 12.1.2024, Päivi Nieminen

Förteckning över cirkulären år 2023

1/2023:  Förteckning över cirkulären år 2022 

2/2023: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2023

3/2023: Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

4/2023: Visselblåsarlagen och kommunerna

5/2023: Fritidsverksamhet i samband med skoldagen

6/2023: Kommunernas beredskap inför att personer som får tillfälligt skydd har möjlighet att ansöka om hemkommun i Finland

7/2023: Tillämpningen av jämställdhetslagen utvidgas till småbarnspedagogiken – ändringarna träder i kraft 1.6.2023

8/2023: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2023

9/2023: Bygglagen träder i kraft 1.1.2025 – huvudpunkterna i reformen

10/2023: Byggande och kontinuerlig tillsyn - Cirkulär 2 om bygglagen

11/2023: Ändringar i diskrimineringslagen 1.6.2023 – vad ändras

12/2023: Den nya naturvårdslagen i kraft 1.6.2023

13/2023: Cirkulär 3 om bygglagen – förberedelser inför lagarnas ikraftträdande

14/2023: Ändringar i villkoren för kommunavtalet mellan Kommunförbundet och Teosto vid årsskiftet 2023/2024

15/2023: Tilläggsprotokoll till pilotavtalet om användning av litteratur och illustrationer i bibliotekens digitala kanaler

16/2023: Lagen om datasystemet för den byggda miljön träder i kraft 1.1.2024 - huvudpunkterna i lagstiftningen om digitalisering inom byggande och områdesanvändning

17/2023: Val av republikens president, kommunernas valmyndigheter, valaffischering på kommunernas områden som kräver tillstånd samt reklam och annonsering invid vägar 

18/2023: Kommunförbundets rekommendation om förändringskommunikation om AN-reformen 2024 och om marknadsföring av AN-tjänster

19/2023: Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2024

20/2023: Hemkommunsersättningen år 2023 för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen

21/2023: Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2024
 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUNDET

Tom Holmroos
Data- och digitaliseringsdirektör

Päivi Nieminen
Sakkunnig, informationshantering

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman