Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Håll dig uppdaterad:

Kontaktuppgifter:

De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2020

Socialförsäkringsavgifterna för år 2020 har fastställts den 3.12.2019.

lateral-image-left
Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Fördelen av sammanslagningen av pensionssystemen är att riskerna fördelas mellan parterna.

lateral-image-right