Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Håll dig uppdaterad:

Kontaktuppgifter:

Minna Punakallio

Den ekonomiska situationen i kommunerna försämras år 2021 efter coronaåret

30.6.2020 Minna Punakallio: I denna översikt har vi lyft fram sådana faktorer som dykt upp efter april och som påverkar kommunernas inkomst- och utgiftsprognoser och ekonomi de närmaste åren, särskilt år 2021.

lateral-image-left
Bild av Minna Punakallio

Regeringsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi år 2021

18.6.2020 Minna Punakallio: Efter sommaren kommer budgeteringen att handla om beredningen av budgeten för år 2021. Även om diskussionen i år mest handlat om coronakrisens ekonomiska konsekvenser så måste vi inför budgeteringen ändå komma ihåg regeringsbesluten som gäller kommunerna.

lateral-image-right
Minna Punakallio

Fjärde tilläggsbudgeten i ett nötskal

18.6.2020 Minna Punakallio: Regeringen anslog i sin fjärde tilläggsbudget ett stödpaket till kommunerna. Paketet uppgår till totalt 1,4 miljarder euro. Stödpaketet ska ersätta de förluster som håller på att uppstå i kommunerna och samkommunerna under 2020 till följd av coronaepidemin.

lateral-image-left

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 123: Hur ersättningar för fördröjd skatteinkomst behandlas i kommunernas bokföring

11.6.2020: Med stöd av en ändring i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009, 36 b §) kommer ett belopp som motsvarar kommunernas uppskattade fördröjda skatteinkomster som föranleds av de år 2020 genomförda ändringarna i betalningsarrangemangen för beskattningen betalas till kommunerna

lateral-image-right

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Coronavirus
centred-liftup