Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Kontaktuppgifter:

Håll dig uppdaterad:

Minna Punakallio

Coronapandemin förorsakade en exceptionell nedgång i samhällsekonomierna globalt

24.11.2020 Minna Punakallio: Coronaepidemin försatte i våras världsekonomin i ett aldrig tidigare skådat fall, när Covid-19 och de många begränsningar som följde av den runtom i världen fick konsumtionsefterfrågan i servicebran-schen att upphöra samt undergrävde medborgarnas förtroende och det ...

lateral-image-right

Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2021

18.11.2020: Kommunerna meddelade sin inkomstskattesats och sina fastighetsskattesatser för år 2021 till Skatteförvaltningen på tisdagen den 17 november 2020. Kommunförbundet samlade in uppgifter om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2021 på denna webbsida.

lateral-image-left
Minna Punakallio

När verkställs regeringens kommunbeslut under ramperioden?

14.11.2020 Minna Punakallio: Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden.

lateral-image-right
Minna Punakallio

Statens kommunbeslut inför 2021

12.11.2020 Minna Punakallio: Regeringen har lagt fram sin finanspolitik och sina kommunekonomiska åtgärder i regeringsperiodens första plan för de offentliga finanserna. Planen för de offentliga finanserna uppdateras i samband med ramförhandlingarna.

lateral-image-left
Minna Punakallio

Coronapandemin har ökat arbetslösheten och kommunernas utgifter för arbetsmarknadsstöd

26.10.2020 Minna Punakallio: Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökningexternal link var antalet arbetslösa i september 47 000 fler än i september 2019. Sammanlagt fanns det i september 208 000 arbetslösa.

lateral-image-right
Coronastödet

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår

Meddelande 16.9.2020: Merparten av coronastödet på 1,45 miljarder till kommunerna beviljas via kommunernas andel av samfundsskatten och statsandelarna. Stöd riktas även till sjukvårdsdistrikten i enlighet med de utfästelser som regeringen redan avgett.

lateral-image-left
Kommuntorget

Kommuntorget

Bl.a konferenser och utbildning. Titta vad som är på gång!

lateral-image-left

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Coronavirus
centred-liftup