Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Kontaktuppgifter:

Håll dig uppdaterad:

Coronastödet

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår

Meddelande 16.9.2020: Merparten av coronastödet på 1,45 miljarder till kommunerna beviljas via kommunernas andel av samfundsskatten och statsandelarna. Stöd riktas även till sjukvårdsdistrikten i enlighet med de utfästelser som regeringen redan avgett.

lateral-image-left
Minna Punakallio

Kommunekonomistatistiken januari–juni: koronastödet märks i kommunernas ekonomi – samkommunerna i svårigheter

2.9.2020 Minna Punakallio: Enligt den färska statistiken över kommunekonomin januari–juni har coronapandemin påverkat kraftigt såväl kommunernas som samkommunernas ekonomi.

lateral-image-right
Den krisande kommunekonomin

Den krisande kommunekonomin behöver stödjas också nästa år – budgetförhandlingarna måste ge en lösning

Pressmeddelande 27.8.2020: Kommunförbundets styrelses arbetsutskott kräver att kommunekonomin får coronastöd också nästa år. Enligt förbundets uppskattning, som baserar sig på enkäter bland kommunerna, kommer coronaepidemin att försvaga den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021.

lateral-image-left
Minna Punakallio

FM:s budgetförslag driver på utvidgade uppgifter för kommunerna

21.8.2020 Minna Punakallio: Finansministern presenterade i mitten av augusti sitt förslag till statsbudget för 2021. Förslaget förväntades i stor utsträckning följa de riktlinjer som drogs upp i våras i planen för de offentliga finanserna. Precis så blev det.

lateral-image-right
Pressmeddelande

Kommunerna permitterar bara av nödtvång – högklassig undervisning tryggas trots exceptionellt kärvt läge

17.8.2020 pressmeddelande: Kommunförbundet vill lyfta fram att kommunerna har haft huvudansvaet för att trygga tjänsterna för invånarna under coronakrisen och att ansvaret fortsätter också i höst. Den kommunala ekonomin har varit hårt pressad under de senaste åren, men trots det tar...

lateral-image-left
Kommuntorget

Kommuntorget

Bl.a konferenser och utbildning. Titta vad som är på gång!

lateral-image-left

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Coronavirus
centred-liftup