Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Kontaktuppgifter:

Håll dig uppdaterad:

Kommuntorget

Kommuntorget

Bl.a konferenser och utbildning. Titta vad som är på gång!

lateral-image-left

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Coronavirus
centred-liftup

Kom med och bygg framtidens hållbara kommun med oss

Kommunerna förnyas - med vilka statliga och kommunala åtgärder skapar vi tillsammans Nya hållbara kommuner? Klicka på länken och dela dina tankar. Du deltar anonymt. Det tar ca 15 minuter att svara.

lateral-image-right