Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Ekonomi

Kontaktuppgifter:

Håll dig uppdaterad:

Socialförsäkringsavgifterna för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021

10.12.2020: Alla socialförsäkringsavgifter för de kommunala arbetsgivarna har fastställts för år 2021. I förhållande till lönesumman är socialförsäkringsavgifterna nästa år i genomsnitt 24,5 procent av lönen, vilket innebär att de totala avgifterna stiger med några tiondels decimaler jämfört ...

lateral-image-right
MInna Punakallio

Kommunekonomistatistiken januari–september: kommunernas ekonomi stärktes – samkommunerna i svårigheter

7.12.2020 Minna Punakallio: Enligt den färska statistiken över kommunekonomin för januari–september har coronapandemin påverkat kraftigt såväl kommunernas som samkommunernas ekonomi. Effekterna har förändrats under året i och med att pandemin dragit ut på tiden och regeringen fattat stödbeslut ...

lateral-image-left
Minna Punakallio

Coronapandemin förorsakade en exceptionell nedgång i samhällsekonomierna globalt

24.11.2020 Minna Punakallio: Coronaepidemin försatte i våras världsekonomin i ett aldrig tidigare skådat fall, när Covid-19 och de många begränsningar som följde av den runtom i världen fick konsumtionsefterfrågan i servicebran-schen att upphöra samt undergrävde medborgarnas förtroende och det ...

lateral-image-right
Benjamin Strandberg

Finansieringsmodellen rör om i kommunalekonomin

Blogg Benjamin Strandberg 21.11.2020: Vårdreformens planerade finansieringsmodell kommer att medföra märkbara förändringar i kommunernas ekonomi. Principerna för finansieringen är väldigt långt samma som i det förra reformförsöket – därmed även kritiken mot modellen.

lateral-image-left

Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2021

18.11.2020: Kommunerna meddelade sin inkomstskattesats och sina fastighetsskattesatser för år 2021 till Skatteförvaltningen på tisdagen den 17 november 2020. Kommunförbundet samlade in uppgifter om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2021 på denna webbsida.

lateral-image-right
Minna Punakallio

När verkställs regeringens kommunbeslut under ramperioden?

14.11.2020 Minna Punakallio: Regeringen Sanna Marin har i enlighet med regeringsprogrammet satt igång många åtgärder som påverkar kommunernas inkomster och utgifter under regeringsperioden.

lateral-image-left
Coronastödet

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår

Meddelande 16.9.2020: Merparten av coronastödet på 1,45 miljarder till kommunerna beviljas via kommunernas andel av samfundsskatten och statsandelarna. Stöd riktas även till sjukvårdsdistrikten i enlighet med de utfästelser som regeringen redan avgett.

lateral-image-left
Kommuntorget

Kommuntorget

Bl.a konferenser och utbildning. Titta vad som är på gång!

lateral-image-left

Samlade anvisningar om bekämpningen av coronaviruset

Coronavirus
centred-liftup
Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-left