Kommunförbundets årsberättelse 2017

Juridiska enheten stödde utvecklingsprojekt i Nyslott

Paragrafdjungeln kräver noggrannhet. Kommunförbundets juridiska enhet ger kommunens anställda och förtroendevalda hjälp med juridiska frågor tusentals gånger per år. Oftast räcker en kort diskussion per e-post med förbundets jurist för att lösa ett aktuellt problem men ibland kan samarbetet vara mer långvarigt. 

När Nyslott stad förberedde två projekt för att stödja stadens livskraft var det viktigt att försäkra sig om att beredningsarbetets resultat inte försinkar projekten.

Här trädde Kommunförbundets juridiska enhet in för att stödja projekten. Nyslotts stadsjurist Aki Rasimus vände sig till Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist vid Kommunförbundet, och presenterade stadens planer. 

– Vi ville försäkra oss om att vi var på rätt väg med våra planer, säger Rasimus. 

Samarbetet mellan Nyslott och Kommunförbundet löpte väl på distans. 

– Jag skickade materialet vi hade förberett i förväg per e-post och senare höll vi möten via Skype med Lebedeff, berättar Rasimus. 

Det mer omfattande av stadens projekt, utvidgandet av Punkaharju fabrik, ger staden en möjlighet att trygga arbetstillfällen i regionen. Kommunförbundet gav råd om borgen, utlåning och om hur projektet sammanlänkas med kommunens ansvarsområde. 

– Projektet inleddes hösten 2017, och i december fattades ett borgensbeslut som nu vunnit laga kraft. Byggnadsarbetet inleds så fort marken är snöfri, säger Rasimus.

 Dessutom ville Nyslotts stad sälja en arrendetomt i centrum av staden till Casino Tower-hotellet, för att öka stadens hotellkapacitet. Staden bad Kommunförbundet om konsultation angående avsiktsförklaringen, statsstödsregler, värderingen av tomten och köpesumman.

casinotowerVisualisering av Casino Tower-hotellet i Nyslotts stadsbild. Bild: Hannu Vallas / Nyslott stad

– Hotellprojektet är viktigt för främjandet av turismen i Nyslott. Vi har ett preliminärt köpeavtal, som vunnit laga kraft, och ägarna kan inleda byggnadsarbetet på tomten, säger Rasimus. 

Samarbetet mellan Kommunförbundet och Nyslott har sammantaget varit produktivt och projekten har framskridit enligt tidtabell. 

– Kommentarerna vi fått har varit relevanta. Och vi har beaktat dem i vårt beslutsfattande. Utan Lebedeffs sakkunskap hade vi missat väsentliga saker och lagligheten hade inte vilat på lika säker grund, säger Rasimus.

 

Läs mer:

Kommunförbundets Taloustorstai om aktuella teman inom ekonomin direkt till kommunerna

lateral-image-left
lateral-image-right
tags