Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2016 samt budgetar och ekonomiplaner för 2017-2018

tags